Molen de Zwaan

Welkom op de pagina van Molen de Zwaan

 

Molen de Zwaan is een achtkantige korenmolen die is gebouwd in 1886. De molen is gevestigd bij het bedrijf van de Fa. A. Verhage Kerkwerve (Oude Hoofdweg 7). De eigenaar is Stichting tot Behoud van de Molen de Zwaan. 

 

Onze molen draait regelmatig dankzij molenaar Jeroen van Dijke. Het bezoeken van de molen is mogelijk wanneer deze draait of op afspraak. 

De Stichting tot Behoud van de Molen de Zwaan is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als een Culturele ANBI onder nummer 8098.67.849.
Dit betekent dat donaties en giften aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.

Heeft u een vraag?

Stuur dan een e-mail naar

molen@verhage-kerkwerve.nl 

of vul het formulier onderaan de pagina in.

 

Wilt u ons steunen met een kleine bijdrage? Daar zijn we erg blij mee!

Een donatie kan worden gestort op het volgende rekeningnummer:

 

Stichting tot Behoud van de
Molen de Zwaan
NL96 ABNA 0598 4758 34 

 Specificaties


Naam:

Gebouwd:

Type:

Functie:

Locatie:

 

Provincie:
Gemeente:

Plaats:
Kadaster:

Eigenaar:

Eigendomsvorm:

Omwentelingen:

 

 

 

 

 

Bedrijfsvaardigheid:

Molenaar:

 

Monumentennummer:

De Zwaan

1886

Grondzeiler

Korenmolen

Oude Hoofdweg 7
4321 SP Kerkwerve (Moriaanshoofd)

Zeeland

Schouwen-Duiveland

Kerkwerve (Moriaanshoofd)

Gemeente Middenschouwen, sectie E, nr. 430

Stichting tot Behoud van de Molen de Zwaan

Stichting

2023: 64.049
2022: 78.010
2021: 80.974

2020: 85.503

2019: 101.477

2018: 75.205

2017: 82.361

2016: 22.127

2015: 115.521

2014: 99.730

Maalvaardig

Jeroen van Dijke

 

29914BELEIDSPLAN Stichting tot Behoud van de Molen De Zwaan


Inleiding

Stichting tot Behoud van de Molen De Zwaan is opgericht op 23 mei 2001 met als doel, de Molen De Zwaan te Kerkwerve te bewaren voor het nageslacht en deze derhalve te onderhouden en waar nodig te restaureren.

De Molen is aangemerkt als Rijksmonument met nummer 29914.

De Molen is goed zichtbaar vanaf de openbare weg, is beeldbepalend in het landschap en desgevraagd opengesteld voor het publiek.

 

De stichting hoopt te worden aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), omdat de Molen beeldbepalend is in het landschap en derhalve een cultuur-historisch object is, dat uit oogpunt van algemeen belang in stand gehouden dient te worden.

 

Gegevens stichting

Stichting tot Behoud van de Molen De Zwaan, RSIN-nummer 8098.67.849, Oude Hoofdweg 7, 4321 SP Kerkwerve,
telefoon 0111-412189, e-mail:
molen@verhage-kerkwerve.nlKvK 22048308, bankrekening NL96 ABNA 0598 4758 34.

 

Beleid en strategie

Het beleid is er op gericht de Molen De Zwaan te Kerkwerve in goede staat en draaiende te houden omdat de molen een beeldbepalend object in het landschap is en een hoge cultuur-historische waarde heeft.  Zo wordt een breed publiek bereikt dat van de molen kan genieten.  

Het bestuur tracht dit doel te bereiken door het goed onderhouden, het waar nodig restaureren en het door een vrijwillige molenaar regelmatig laten draaien van de molen.

 

Werkzaamheden en activiteiten

Aan de molen zullen regelmatig onderhoudswerkzaamheden worden verricht op basis van jaarlijkse rapportages van de Monumentenwacht.

Daarnaast zullen, ook op basis van adviezen van de Monumentenwacht, restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bevorderd zal worden dat de molen wordt opengesteld voor het publiek en zeker tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag.

Het is van  belang dat de molen regelmatig draait. Daarom zal onze vrijwillige molenaar zo veel als mogelijk aanwezig zijn om de molen te laten draaien en daadwerkelijk te laten malen.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, de heer Adriaan Verhage; een secretaris, de heer Dirk Simon Kooman en een penningmeester, de heer Adriaan Abraham Verhage. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bij ontbinding van de stichting vervalt het batig saldo en eventuele overige bezittingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel de doelstellingen van de stichting zo veel als mogelijk nabijkomt.

De bestuursleden zijn niet zelfstandig bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen, maar zijn daartoe slechts gezamenlijk bevoegd.  

 

 

Financiële gegevensMediaHEEFT U EEN VRAAG OF EEN OPMERKING? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP VIA ONDERSTAAND FORMULIER


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Gastenboek


Commentaren: 1
  • #1

    Kristel vanden Borre (vrijdag, 18 maart 2022 21:52)

    Erg leuk aangezicht zo vanaf de weg! Ziet er prachtig uit.